Dearvvašvuohtafuolahusa dikšu ámmátolmmoš

Sáhtát válljet dearvvašvuohtastašuvnnas dehe buohcceviesus doaktára dehe eará lágalažžan dahkkon dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmo, gii dikšu du, dego buohccedikšu dehe dearvvašvuohtadikšu. Dikšu ámmátolbmo válljemii váikkuha dat, mot du dikšun lea áššáigullevaččat ordnemis dikšunbáikkistat. Joatkkadikšumis sáhtát iežat hálu mielde beassat du ovdal dikšon doaktára dehe bátnedoaktára áššehassan.


Buohccái lea dábálaččat dehálaš beassat válljet iežas doaktára. Bargobárrabargan, ovddasvástádus olbmuin ja máŋggaámmátlaš joavkobargu stivrejit duohtaáššis buhcciid friddjavuođa válljet dearvvašvuohtafuolahusa dikšu ámmátolbmo. Go don nappo válljet iežat doaktára, de don válljet seammas doaktára bargobára dehe oba dikšu joavkku. Du válljen ii goitge sáhte ollašuvvat, jos du dearvvašvuohtastašuvnna doavttir dehe doavttir-dikšu-bargobárra ii sáhte váldit vuostá lasi ođđa buhcciid bargoáiggis olis.