Dábálaččat sierrabuohccedikšuma ovddasvástádus lea áššehasa ruovttugieldda buohccedikšunbiirres, mas lea guovddášbuohcceviessu ja eará buohcceviesut. Sáhtát maid válljet sierrabuohccedikšuma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas gos beare Suomas.  Sierrabuohccedikšuma dikšunbáiki válljejuvvo ovttas doaktáriin dehe bátnedoaktáriin, gii čállá sáddenbáhpira.

Sierrabuohccedikšuma dikšunbáikki válljemis dahká mearrádusa álohii dikšu doavttir dehe bátnedoavttir, gii čállá sáddenbáhpira. Son maid árvvoštallá, man dásot divššu don dárbbašat. It nappo sáhte ohcalit dikšumii vaikkobe universiteahta guovddášbuohccevissui, jos du buohcan ii gáibit dan dásot dikšuma. It sáhte maid ieš válljet dieđihit iežat áššehassan buohccevissui, gos dárbbašlaš dutkan dehe dikšun ii leat fálaldahkan.

Sierrabuohccedikšuma dikšunovddasvástádus sirdása dušše sáddenbáhpirii girjejuvvon buohcama dehe dikšuma dárbbu vuođul. Jos don nappo dárbbašat seamma jagi áigge eanet háviid sierrabuohccedikšuma bálvalusaid, de sáhtát juohke háve dahkat dikšunbáikkát válljema sierra.

Áel buhtte dutnje šaddan mátkegoluid lagamus dutkan- dehe dikšunbáikái.

Sierrabuohccedikšuma dikšunbáikkiid veardidandiehtu, ovdamearkka dihte vuordinráidduin ja áššehasaid duhtavašvuođas, lea vel riikkaviidosaččat unnán oažžunsajis. Eanas buohcceviesuid fierbmesiidduin gávdnojit statistihkat dikšumii beassamis.