Sakko voi uhata, jos yksityisten terveyspalvelujen tuottaja jättää antamatta lakisääteisen toimintakertomuksen