Remisstiden för förslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken fortsätter