Helsingin kaupungin tietoliikennehäiriö aiheuttaa ongelmia myös Helsingin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin