Förebyggande och behandling av icke smittsamma sjukdomar behandlas i FN:s generalförsamling den 27 september