Skuvla- ja stuđeantadearvvašvuohtafuolahus doallá sisttis

 • dearvvašvuođa dárkkástusaid
 • dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid
 • vuođđodearvvašvuohtafuolahusa buohccedikšunbálvalusaid.

Oahppolágádusa sajádatgielda ordne skuvla- ja stuđeantadearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid buot skuvlavázziide sihke logahagaid, nuppi dási fidnooahppolágádusaid ja ámmátallaskuvllaid stuđeanttaide.

 • Skuvladearvvašvuohtafuolahus ordnejuvvo dábálaččat skuvlla sajiin.
 • Stuđeantadearvvašvuohtafuolahus ordnejuvvo dábálaččat oahppolágádusa sajiin dehe eará sierra namuhuvvon doaibmabáikkis.

Allaskuvllas stuđerejeddjiid dearvvašvuohtafuolahus

Dieđa- ja dáiddaallaskuvllaid sihke universiteahtaid stuđeanttaide stuđeantadearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid ordne Stuđeanttaid dearvvašvuohtafuolahusa vuođđudus (SDFV). Sáhtát geavahit SDFH:a bálvalusaid, jos leat ollašuhttime vuođđodutkosa ja leat máksán stuđeantagotti lahttomávssu.

Jos boađát olgoriikkain Supmii stuđeret dehe dutkin, don it dábálaččat oadjuduvvo buohcama várás Suomas, daningo stuđeren adnojuvvo dábálaččat gaskaboddasaš orodeapmin Suomas. Supmii stuđeantan dehe dutkin boahtti seailu dakko bakte vuolginriikkas dehe eará riikka sosiáladorvvu olis. Molssaeaktun lea, ahte stuđeanttas sáhttá leat maid priváhtadáhkádus dearvvašvuohtafuolahusa várás.

Jos magistráhta registrere du Suoma gieldda orrun, sáhtát geavahit buot almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusaid. Oaččut bálvalusaid gieldalačča áššehasmávssuin.

Jos du dilit earáhuvvet Suomas orodeamát áigge dađi lági mielde, ahte du orrun earáhuvvá badjel jagi bistin dehe bissovažžan dehe álggahat Suomas bargama

Stuđeanttat

Jos boađát Supmii stuđeantan dehe dutkin nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas dehe Kanada Quebecas, oaččut dikšuma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas ja buhtadusaid Áel:a priváhta dearvvašvuohtafuolahusa, dálkasiid ja mátkkiid goluide.

 • Jos boađát Supmii stuđeret nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas
  • vuollái jahkái, čájet iežat vuoigatvuođa almmolaš dearvvašvuohtafuolahussii eurohpalaš buohccedikšungoarttain
  • badjel jahkái, registrere Áel:s orrunriikkat mieđihan skovi E 106 dehe S1.
 • Jos boađát Supmii Kanada Quebecas stuđeantan dehe dutkin, registrere Quebeca buohcanoadjolágádusa mieđihan duođaštusa SF/Q4 Áel:s, mii mieđiha registrerema maŋŋel Duođaštusa vuoigatvuođas dikšunovdamuniide Suomas. Duođaštusain čájehat iežat vuoigatvuođa dikšumii Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.

Jos boađát Supmii stuđeret eará báikkis go EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas dehe Kanada Quebecas, dus galgá leat priváhtaduođaštus dearvvašvuohtafuolahusa ja dálkkasdikšuma goluid várás. Gustojeaddji dáhkádus lea eaktun orodanlobi oažžuma várás. Oaččut almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas hohpolaš dikšuma, man goluid govččat ieš. Maiddái dáhkádus sáhttá gokčat goluid.

Veahkkeruhtadutkit ja –dáiddárat

Dutki dehe dáiddár, guhte oažžu veahkkeruđa, ii dábálaččat boađe Suomas oadjuduvvot buohcama várás, daningo Suomas orodeapmi adnojuvvo gaskaboddasažžan.

Jos boađát nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas ja orodat Suomas

 • vuollái jagi, čujuhat iežat vuoigatvuođa dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšumii eurohpalaš buohccedikšungoarttain
 • badjel jagi, registrere Áel:s iežat orrunriikka mieđihan skovi E 106 dehe S1.

Jos don leat boahtán nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas ja barggat Suomas dutkanbarggu, dáiddalaš barggu dehe joatkkaoahpuid suopmelaš eanandoallofitnodatolbmuid ealáhatlága mielde veahkkeruđain unnimusat njeallje mánu, oza oadjudeami buohcama várás Áel:a áššiid dikšunbálvalusas dehe skoviin Y 77.

 • Olgoriikka veahkkeruđain stuđeren dehe dutkanbargu ii dábálaččat atte vuoigatvuođa Suoma buohcanodjui.
 • Lassidieđut veahkkeruhtadutkiid ja –dáiddáriid ealáhatdorvvus addá Eanandoallofitnodatolbmuid ealáhatlágádus (Eela)

Jos don leat veahkkeruhtadutki ja leat boahtán Kanada Quebecas, registrere Áel:s iežat Quebecas oažžun skovi SF/Q4.

Bargohárjehallit

Jos boađát Supmii bargohárjehallamii nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas

 • vuollái jahkái, oaččut dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma eurohpalaš buohccedikšungoarttain
 • badjel jahkái, registrere Áel:s iežat orrunriikka mieđihan skovi E 106 dehe S1.

Jos boađát Supmii ollašuhttit nuppi dási oahpu dehe allaskuvlaoahpuid hárjehallama Kanada Quebecas, registrere Áel:s skovi SF/Q4. Oaččut skovi iežat orrunriikka eiseválddis.