Sáhtát geavahit nuppi Davviriikkas ja Ovttastuvvan gonagasriikkas maid eurohpalaš buohccedikšungoartta, muhto dat ii leat vealtameahttun. Dikšunaddi dárbbaša dábálaččat diehtit du orrunčujuhusa Suomas.

Austrálias oaččut dikšuma seamma ládje ja seamma haddái go báikkálaš orrut riikka almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas, go čájehat dikšunaddái Suoma pássa ja Áel-goartta.

Jos dárbbašat dikšuma eará báikkis go Eurohpas dehe Austrálias, beasat dikšumii čuozáhatriikka láhkaásaheami ja bálvalanvuogádaga mielde. Dikšunbáikái gánnáha álohii váldit mielde pássa dehe pássa kopiija sihke mátkedáhkádusa áššegirjjiid.

Jos don leat láhppán iežat pássa

  • Jos orodat olgoriikkain ja leat láhppán iežat pássa, daga pássa láhppinilmmuhusa báikkálaš boliisastašuvnnas.
  • Ođđa pássa sáhttá ohcat man beare Suoma ambassádas, váldokonsuláhtas dehe konsuláhtas.
  • Jos leat láhppán iežat pássa dakkár riikkas, gos ii leat Suoma ovddastat, de sáhtát mannat nuppi EU-riikka ovddastahkii. Oaččut sierra EU-mátkkoštanáššegirjji Emergency Travel Document ruovttumátkki várás.