Skovvi E 112 dehe S2 adnojuvvo dábálaččat dalle, go olmmoš ohcala dikšumii nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii. Skovvi E 122 dehe S2 lea máksinčatnaseapmi, goas dikšunaddi bearrá dikšumis ollašuvvan goluid maŋálgihtii skovi mieđihan bealis.

  • Jos leat oažžon Áel:s ovdalobi skoviin E 112 dehe S2, doaimmat dan dikšunaddái. Oažžut Áel:s doaibmarávvagiid skovi gieđahallama várás.
  • Jos leat ožžon olgoriikkain ovdalobi dikšuma várás Suomas, doaimmat dan almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa dikšunaddái.

Skovvi E 112 dehe S2 lea báberhápmásaš A4-sturrosaš áššegirji, mii lea standardiserejuvvon EU:s. Eiseváldi deavdá buot skovi dárbbašlaš dieđuid.

Iešguhtege riika mieđiha skovi iežas virggálaš gielain. Áel mieđiha suoma- ja ruoŧagiel skoviid, spiehkastatdiliin sáhttá adnojuvvot maid eŋgelasgiel skovvi.

Sáhtát ohcat dikšumii ohcaleami ovdalobi Áel:s skoviin SV 129.

Skovi E 112 dehe S2 atnu eará diliin

Spiehkastatdiliin čuozáhatriika sáhttá gáibidit skovi E 112 dehe S2 maiddái dikšumii, man galggašii oažžut eurohpalaš buohccedikšungoarttain. Dákkár dilit čuožžilit muhtimin, go áššehas dárbbaša dikšuma, mii laktása guhkesáigge buozalmassii, áhpehisvuhtii dehe riegádahttimii.

Jos fárret nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii ja jos Áel máksá dutnje fárrenáigge muhtin ovdamuni beaiveruđa, sáhtát oažžut Áel:s skovi S2 dikšunrievtti registrerema várás. Skovvi mieđihuvvo dan áigodahkii, mas Áel máksá dutnje beaiveruđa. Doaimmat skovi registrerema várás ođđa orrunriikkat buohcanoadjolágádussii dan áigodahkii, mas Áel máksá dutnje beaiveruđa. Doaimmat skovi registrerema várás iežat ođđa orrunriikka buohcanoadjolágádussii. Davviriikkain skovvi S2 ii goitge adnojuvvo dán ulbmilis, muhto dušše dikšumii ohcaleami ovdalohpin.

Jos dikšunaddi, čuozáhatriikka buohcanoadjolágádus dehe eará eiseváldi sihtá dus skovi E 112 dehe S2 dehe eará duođaštusa dikšuma várás, váldde oktavuođa Áel:a riikkaidgaskasaš áššiid guovddážii.