Dálkkasdieđalaččat vealtameahttun buohccedikšumiin dárkkuhuvvo dábálaččat dakkár dikšun, mii ii sáhte vuordit du ruoktot máhccama. Gaskaboddasaš orodemiin dárkkuhuvvo dábálaččat vuollái guđa mánu orodeapmi. Dikšuma dárbu galgá dihttot orodeamát áigge.

Dikšuma ferte oažžut dađi lági mielde, ahte sáhtát joatkit olgoriikkain orodeami nu guhká go ledjet plánen ja ahte basttát máhccat dorvvolaččat ruoktot.

Oaččut eurohpalaš buohccedikšungoartta Áel:s

Oaččut eurohpalaš buohccedikšungoartta Áel:s, jos dus lea buohcanoadju Suomas dehe jos Suopma eará ákkaid mielde gokčá du buohccedikšuma goluid.

  • Goarta heive nuppi EU- ja Eeg-riikka ja Šveicca almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.
  • Oaččut goarttain dikšuma seamma ládje ja seamma haddái go báikkálaš olbmot.
  • Fáhkka buohccáma lassin oaččut dikšuma maid dalle, go dárbbašat dikšuma guhkesáigge buozalmasa vearráneami, áhpehisvuođa dehe riegádahttima geažil.

Orodeapmát bistin váikkuha addojuvvon dikšuma viidodahkii

Doavttir dehe eará dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolmmoš mearrida dutnje addojuvvon dikšumis. Go árvvoštallojuvvo makkár dikšuma dárbbašat, de váldojuvvo vuhtii dat, man guhká orut riikkas.

Dikšun, mii addojuvvo ja dan viidodat, sorjá orodanriikka lágain. Suopmelaš eiseválddit eai sáhte geatnegahttit  olgoriikkalaš dearvvašvuohtafuolahusa addit dutnje dihto dikšuma, vaikko dus livččii Suomas dasa vuoigatvuohta.

Juohke riikka dearvvašvuohtafuolahus lea sierralágán. Eurohpalaš buohccedikšungoarta ii dárkkut buhcciide nuvttá bálvalusaid. Dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusain, maid oččošit Suomas nuvttá, sáhttá leat muhtin eará riikkas máksu. Maiddái dearvvašvuohtafuolahusa áššehasmávssuid mearit leat sierralágánat sierra riikkain.

Čielggat dohkkehago dikšunaddi eurohpalaš buohccedikšungoartta

Jos dárbbašat dikšuma gaskaboddasaš orodeamát áigge nuppi eará EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas, čielggat vejolašvuođaid mielde leago dikšunaddis soahpamuš riikka láhkaásahan buohcanoadjovuogádagain. Jos dikšunaddis lea soahpamuš, de oaččut eurohpalaš buohccedikšungoarttain dikšuma seamma ládje ja seamma haddái go báikkálaš olbmot.

Jos dikšunaddis ii leat soahpamuš riikka láhkaásahan buohcanoadjovuogádagain, lea vejolaš, ahte šattat ieš máksit dikšuma goluid. Jos dikšunaddi ii dohkket eurohpalaš buohccedikšungoartta ja šattat ieš máksit dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma goluid, oza buhtadusaid maŋálgihtii dikšunaddi riikka buohcanoadjolágádusas dehe Áel:s skoviin SV 128 guđa mánu siste máksimis.

Jos it oaččo dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma eurohpalaš buohccedikšungoarttain čuozáhatriikka almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas, sáhtát čielggadit ášši Eurohpa komišuvnna SOLVIT-bálvalusa bakte. SOLVIT muitala eiseválddiide, mat vuoigatvuođaid nuppi EU-riikkas boahttiin leat, ja veahkeha problemadáhpáhusaid čoavdimis.

Loga lasi SOLVIT-bálvalusas čujuhusas www.solvit.eu.