Jos buohccát mátkki áigge ja dárbbašat veahkkegaskaoami, oaččut dan dábálaččat dikšunaddis.

Jos buohccát olgoriikkain ja oaččut hohpolaš dálkkasdieđalaččat vealtameahttun dikšuma, sáhtát oažžut veahkkegaskaoami geavahussásat dikšunaddis. Riikkain leat sierralágán geavadat veahkkegaskaomiid háhkamis ja luobaheamis. Muhtin riikkain veahkkegaskaoami oažžun lea dikšuma oassi, dábálaččat ovdamearkka dihte Davviriikkain oaččut gardnjelsoppiid iežat atnui njuolga dikšunaddis. Muhtin riikkain šattat oastit dehe láigohit mávssu vuostá veahkkegaskaoami iežat atnui.

Jos fárret nuppi EU-, Eeg-riikii dehe Šveicii

Jos fárret nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii, sáhtát váldit fárrosat veahkkegaskaomiid, mat leat du anus. Soaba veahkkegaskaoami fuolahusas iežat ođđa orrunriikkain. Du vuoigatvuohta fuolahahttit dehe oažžut ođđa veahkkegaskaomiid Suomas vuođđuduvvá dábálaččat magistráhta dahkan registreremii, mii guoská ruovttugieldda.

 • Jos dus lea Suomas ruovttugielda dehe jos Suomas lea ovddasvástádus du dikšungoluin fárremat maŋŋel, de sáhtát fuolahahttit, divuhit dehe ođastit veahkkegaskaoami, mii lea du anus, almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas, go leat Suomas. Govččat ieš veahkkegaskaoami Supmii buktima goluid. Jos dárbbašat ođđa veahkkegaskaoami, nu sáhtát ohcat dan juogo ođđa orrunriikkastat dehe Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.
 • Jos dus ii leat Suomas ruovttugielda, iige Suomas leat ovddasvástádus du dikšungoluin fárremat maŋŋel, it sáhte fuolahahttit, divuhit dehe ođastit Suomas veahkkegaskaoami, mii lea du anus. Sáhtát goitge váldit veahkkegaskaoami fárrosat olgoriikkaide. Jos dárbbašat iežat muotkuma maŋŋel ođđa veahkkegaskaoami, de don galggat čielggadit dan oažžunvejolašvuođaid ođđa orrunriikkastat.

Dábálaččat sáhtát oažžut iežat dárbbašan veahkkegaskaoami maid ođđa orrunriikkastat. Veahkkegaskaoamit mieđihuvvojit čuozáhatriikka lágaid mielde. Čuozáhatriikka buohcanoadjolágádus dehe dearvvašvuohtafuolahusas ovddasvástideaddji eiseváldi máhttá dábálaččat buoremusat addit lassidieđuid veahkkegaskaomiid oažžumis ja háhkamis.

Jos fárret eará báikái go nuppi EU-, Eeg-riikii dehe Šveicii

Jos fárret Suomas eará báikái go nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii, sáhtát váldit fárrosat veahkkegaskaomiid, mat leat du anus. Du vuoigatvuohta fuolahahttit dehe oažžut ođđa veahkkegaskaomiid Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas vuođđuduvvá dábálaččat magistráhta dahkan registreremii, mii guoská ruovttugieldda.

 • Jos dus lea Suomas ruovttugielda, sáhtát fuolahahttit, divuhit dehe ođastit veahkkegaskaoami, mii lea du anus, almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas, go leat Suomas. Jos dárbbašat ođđasa, sáhtát ohcat dan juogo ođđa orrunriikkastat dehe Suoma almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas.  Jos hálidat ođđa veahkkegaskaoami Suomas, de govččat ieš dan fievrridangoluid.
 • Jos dus ii leat Suomas ruovttugielda, it sáhte fuolahahttit Suomas veahkkegaskaoami, mii lea du anus. Sáhtát goitge váldit veahkkegaskaoami fárrosat olgoriikkaide. Jos dárbbašat iežat muotkuma maŋŋel ođđa veahkkegaskaoami, de don galggat čielggadit dan oažžunvejolašvuođaid ođđa orrunriikkastat.

Jos dus ii leat fárrema maŋŋel ruovttugielda Suomas ja fárret orrut Suomas eará báikái go EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii, du vuoigatvuohta ođđa veahkkegaskaomiid oažžumii Suomas nohká. Sáhtát oažžut iežat dárbbašan veahkkegaskaomiid geavahussásat čuozáhatriikka láhkaásaheami dehe priváhta dáhkádusa vuođul dehe iežat goasttádusain.

Jos dutnje lea mieđihuvvon veahkkegaskaoapmi, muhto it leat háhppehan oažžut dan ovdal iežat fárrema

Seailluhat iežat vuoigatvuođa oažžut veahkkegaskaoami geavahussásat almmolaš dearvvašvuohtafuolahusas, jos buot čuovvovaš gáibádusat ollašuvvet

 • fárret nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii
 • don leat ožžon Suomas mearrádusa veahkkegaskaoami oažžumis
 • veahkkegaskaoapmi ii leat vel fárrenmuttus luobahuvvon geavahussásat.

Dákkár veahkkegaskaoamit leat aŋkke

Protesat

 • ortopedalaš protesat
 • oaidnofuolahusa veahkkegaskaoamit, ovdamearkka dihte čalbmeprotesat
 • (giddes ja bođđehahtti) bátneprotesat

Mearkkašahtti veahkkegaskaoamit

 • rullastuolut, ortosat, juolgegárvvut sihke eará lihkadeami, čuožžuma ja čohkkáma veahkkegaskaoamit
 • čieguslinssat sihke stuoridan- ja loopaláset
 • gullanfuolahusa ja gulahallama gaskaoamit
 • nebulasáhtorat
 • njálbmeguovnnji duvddaprotesat
 • bániid njulgenrusttegat.

Jos veahkkegaskaoapmát cuovkana olgoriikkain, dus lea alddát ovddasvástádus dan divvumis

Jos veahkkegaskaoapmát cuovkana olgoriikkain, de don galggat ieš fuolahit dan divvumis. Suopmelaš eiseválddit eai dábálaččat buhtte olgoriikkain ollašuvvan veahkkegaskaomiid fuolahus- ja divvungoluid, eaige dat ordne divvuma olgoriikkain. Suopmelaš eiseválddit eai leat maid geatnegahtton doaimmahit dutnje ođđa veahkkegaskaoami olgoriikkaide. Jos dus lea vuoigatvuohta veahkkegaskaoapmái Suomas ja hálidat ođđa veahkkegaskaoami Suomas cuovkanan gaskaoami sadjái, govččat ieš veahkkegaskaoami doaimmaheami ordnedemiin ja fievrridangoluin.