1. Orodan guhkes áiggiid friddjaáigge visttistan ja eanangottis. Sáhtángo geavahit báikkálaš dearvvašvuohtabálvalusaid?

Heahtedilis dus lea vuoigatvuohta oažžut hohpolaš buohccedikšuma miehtá Suoma. Jos orodat guhkit áigge bartabáikegottistat, sáhtát oažžut dearvvašvuohtastašuvnnas maid hoahpuhis dikšuma. Dalle du dikšun galgá goitge vuođđuduvvat dikšunplánii, mii lea dahkkon iežat dearvvašvuohtastašuvnnas.

  1. Hoahpuhis dikšumii gáibiduvvo nappo álohii dikšunplána, mii dat lea?

Dikšunplána ráhkaduvvo ovttasráđiid dikšu dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmuin ja dasa čállojuvvo ovdamearkka dihte diagnosa, dikšuma dárbu ja ulbmil sihke dálkkasváldin. Dikšunplánas sohppojuvvojit maid dat áššit, main ieš fuolahat. Bartabáikegottát dearvvašvuohtastašuvnnas oaččut namalassii daid dikšumiid dehe dutkamiid, mat gullet du dikšunplánii.

  1. Mot nappo barggan, vai oaččun iežan bartabáikegottis dikšuma, mii vuođđuduvvá dikšunplánii?

Daga čálalaš ilmmuhusa dikšunbáikki earáhuvvamis iežat dearvvašvuohtastašuvdnii. Ilmmut čálalaččat maiddái bartabáikegottát dearvvašvuohtastašuvdnii dikšuma dárbbustat. Dikšundárbu sirdása maŋimusat golmma vahku geahčen ilmmuhusa vuostáváldimis.