Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa ráđđádallangoddi álggahii 3-jagášáigodagas

18.4.2017


Vuosttaš Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa ráđđádallangoddi lea nammaduvvon ja dan doaibmaáigodat lea 1.4.2017-31.3.2020. Ráđđádallangotti ságadoallin doaibmá kansliijahoavda Päivi Sillanaukee ja várreságadoallin ossodathoavda Kirsi Varhila sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriijas.

Ráđđádallangotti bargun lea čuovvut rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa láhkaásaheami guoskadeami, dahkat evttohusaid ja álgagiid láhkaásaheami gárgeheami várás sihke gieđahallat eará rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusas addojuvvon lága ollašuhttima ja oppalaččat rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa áššiid. Ráđđádallangottis lea maid dehálaš rolla árvvoštallat váikkuhusaid, mat rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa láhkaásaheami ollašuhttimis šaddet.

Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kommunikašuvnna ja dieđuidlonohallama dikšu rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis, mii doaibmá Álbmotealáhatlágádusa olis. Juohke Eurohpa uniovnna lahttoriikkas lea iežas rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis.

Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Stáhtaráđi mearrádus 30.3.2017
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80527971