Dearvvašvuohtabálvalusaid geavahus olgoriikkain ja Áel-buhtadusat

7.7.2017


Olgoriikkain šaddan buohccedikšuma golut ja áššehassii maŋálgihtii máksojuvvon buhtadusat leat unnánaš loktaneame, go sessojuvvojit statistihkat, maid Áel lea čohkken suopmelaččaid fáhkka buohccámis ja iešdoaibmi dikšumii ohcaleamis ruovttueatnama rájiid olggobeallái. Statistihkain leat váldojuvvon vuhtii dat dilálašvuođat, main áššehas mávssii buot goluid ieš ja ozai buhtadusaid maŋálgihtii Áel:s. Golut, main lea sáddejuvvon rehket stahtaidgaskasaš rehketsáddema olis, eai leat dáin loguin váldojuvvon vuhtii.

Jagi 2016 EU- ja Eeg-riikkain ja Šveiccas addojuvvon dikšuma golut ledje sulaid 10 miljovnna euro, main buhtadusat máksojuvvojedje badjel 4 miljovnna euro. Jagi 2012 danveardásaš buohccedikšuma buhtadusat ledje 6,5 miljovnna euro, main Áel-buhtadusat máksojuvvojedje sulaid miljovnna euro.

Dikšumii ohcaluvvo eanemusat Estteeatnamii, Espánnjii ja Uŋgárii

Eanemusat suopmelaččat leat geavahan dearvvašvuohtabálvalusaid Estteeatnamis, Espánnjas, Uŋgáris, Duiskkas ja Belgias, go dikšumii lea ohcaluvvon iešdoaimmalaččat, dehege almmá Áel:a mieđihan ovdalobi haga. Estteeatnamis addojuvvon dikšuma golut ledje jagi 2016 measta 3,5 miljovnna euro, main Áel-buhtadusat máksojuvvoje sulaid 650 000 euro. Estteeatnamis addojuvvon dikšuma golut ledje measta 80 proseantta buot EU- ja Eeg-riikkain ja Šveiccas addojuvvon buohccedikšungoluin, mat ledje oktiibuot sulaid 4,5 miljovnna euro.

Eará riikkain addojuvvon buohccedikšuma golut ledje jagi 2012 sulaid 6 miljovnna euro ja diibmá 5 miljovnna euro. Dáin dikšumiin Áel mávssii buhtadusaid sulaid miljonbeale euro goappášiid jagiid. Eanemusat dearvvašvuohtabálvalusaid suopmelaččat geavahe jagi 2016 Thaieatnamis, Ovttastuvvan riikkain, Durkkas, Ruoššas ja Kiinnás. Áel buhtte eará go EU- dehe Eeg-riikkain ja Šveiccas šaddan buohccedikšungoluid dalle, go gažaldat lea fáhkka buohccámis. Iešdoaimmalaš dikšuma ohcaleapmi ii buhttejuvvo.

Dikšumii Suoma olggobeallái sáhttá ohcalit nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii maid Áel:a mieđihan ovdalobiin, goas áššehas máksá dikšumis dušše áššehasmávssu. Diibmá ovdalobit mieđihuvvoje 126, go jagi 2012 ovdalobit mieđihuvvoje 45 stuhka.

Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa statistihkkadieđut (Slideshire)