Dálkasat fárrui guhkit mátkkiide, maid galgá muitit?

30.10.2017


Mahccame lulás dálvái? Dárbbašat iežat dálkasiid fárrui? Heivego suopmelaš reseapta lagasapteaikkastat Malagas? Ovdal vuolgima du gánnáha váldit čielgasa dálkkasmearrádusain sihke buhttenvuloš dálkasiid njuolggadusain ja buhtadusa ohcamis.

Váldonjuolggadus lea, ahte Suomas doaktára čállin reseapta dehege dálkkasmearrádus dohkke buot EU-riikkain. Eanemus dáhpáhusain dábálaš, dábálaččat báhpirii printejuvvon dálkkasmearrádusa dieđut leat nohkka. Sáhtát maid bivdit iežat doaktáris dálkkasmearrádusa olgoriikkain oastima várás.

Jos don galggat háhkat suopmelaš dálkkasmearrádusa dálkasiid olgoriikkain dehe oaččut olgoriikkain dálkkasmearrádusa, man dálkasiid don galggat oažžut Suomas, nu sihkkarastte ahte doavttir čállá dasa gáibiduvvon dieđuid. Dalle du dálkkasreseapta lea ipmirdahtti nuppi EU-riikka apteaikkas ja oaččut rievttes dálkasa ja addosa. Dálkkas, mii lea oažžunsajis muhtin riikkas, ii goitge vealtakeahttá vuvdojuvvo muhtin eará riikkas dehe das sáhttá leat sierra namma. Muhtin dálkasiin ii leat vealtakeahttá vuovdinlohpi dehe dat eai leat oažžunsajis nuppi riikkas ii oba EU:sge.

Jos oaččut elektrovnnalaš dálkkasmearrádusa, nu muitte sihtat doaktáris maid báberkopiija, jos áiggut atnit reseaptta olgoriikkain. Dušše elektrovnnalaš dálkkasmearrádus ii vealtakeahttá dohkke eará sajes.

Go oasttát reseaptadálkasiid olgoriikkain, nu sáhtát ieš šaddat máksit dálkasa oppa hatti, go divššut áššiid apteaikkas. Áel máksá buhtadusa buozalmasa dikšumii merrojuvvon dálkasiid, klinihkalaš biebmobuktagiid ja vuođđovuoidasiid goluin Suomas orruide dehe buohcama várás oadjuduvvon olbmuide. Dálkkasbuhtadusa eaktun lea, ahte dálkkas buhttejuvvo Suomas.

Saame.hoitopaikanvalinta.fi-fierbmebálvalusa Dálkasat-oassái lea čohkkejuvvon diehtu dálkasiid buktimis ja doalvumis sihke diehtu apteaikkain ja dálkkasdikšumis Suomas.