Čuovo sode-ođastusa válmmaštallamiid alueuudistus.fi (sámás: guovloođastus.fi) -siidduin

27.2.2017


Bárrásiin válmmaštallanvuloš sode-ođastusas oba almmolaš sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahus ođasnuhttojuvvo. Ođastusa válmmaštallamiid ovdáneami sáhtát čuovvut suomagillii guovloođastus-siidduin čuovvovaš liŋkka bakte alueuudistus.fi-sivustolla, gosa lea čohkkejuvvon gokčevaččat diehtu ja materiála ođastusas. Guovloođastus.fi-siidduin ja ođasnuhttima ovddasvástádus lea sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriijas ja ruhtaministeriijas.

Sode- ja eanangoddeođastus lea stuorimusaid hálddahusa ja doaibmavugiid ođastusaid joavkkus, mat Suomas leat dahkkojuvvon. Rievdadus guoskkaha čuđiid duháhiid olbmuid barggu ja buot riikkavuložiid bálvalusaid. Rievdadusat guoskkahit maid sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa ruhtadeami, stivrema ja vearuhusa. Ulbmilin lea, ahte sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa ordnen ja eará guvllolaš barggut sirdásit eanangottiide jagi 2019 álggu rájes.

Rievdadus váikkuha ollašuvadettiin maid Dikšunbáikkiválljen.fi-siidduid sisdollui. Aiddo dál siidduineamet muitaluvvo dearvvašvuohtafuolahusa geavaheamis ja dearvvašvuohtafuolahusa válljenfriddjavuođas Suomas dálá dilis, ovdal sode-ođastusaid ollašuvvama. Divodit siidduideamet sisdoalu áigedássái go sode-rievdadusat bohtet fápmui jagi 2019 álggu rájes.