Dálkasat fárrui guhkit mátkkiide, maid galgá muitit?

30.10.2017

Mahccame lulás dálvái? Dárbbašat iežat dálkasiid fárrui? Heivego suopmelaš reseapta lagasapteaikkastat Malagas? Ovdal vuolgima du gánnáha váldit čielgasa dálkkasmearrádusain sihke buhttenvuloš dálkasiid njuolggadusain ja buhtadusa ohcamis. Váldonjuolggadus lea, ahte Suomas doaktára čállin reseapta dehege dálkkasmearrádus dohkke buot EU-riikkain. Eanemus dáhpáhusain dábálaš, dábálaččat báhpirii printejuvvon dálkkasmearrádusa dieđut leat nohkka. Sáhtát maid bivdit iežat doaktáris dálkkasmearrádusa olgoriikkain […]

Suomi.fi fállá dieđu maid sode-bálvalusain

23.10.2017

Ođasnuvvan Suomi.fi-fierbmebálvalussii (suomagillii) čohkkejuvvojit bárrásiin dieđut almmolaš bálvalusain ja áššiid dikšunkánálain miehtá Suoma. Almmolaš bálvalusaid sáhttet buvttadit earret eará stáhta virgedoaimmahagat, lágádusat, stáhtafitnodagat dehe stáhta fitnodatlágádusat. Suomi.fi bálvala riikkavuložiid, fitnodagaid go eiseválddiid. Suomi.fi oassái álbmotlaš bálvalandiehtofuorkái (BDF) bohtet maid dieđut sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi bálvalusain. Guhtege organisašuvdna buvttada ieš govvádusaid, nappo maid ja makkár bálvalusaid dat fállá sode-áššehasaideaset. […]

Hoitopaikanvalinta.fi-fierbmebálvalus lea dál 2-jahkásaš

2.10.2017

Hoitopaikanvalinta.fi-fierbmebálvalusas (sámás: https://saame.hoitopaikanvalinta.fi) lea ágga ávvudit, go dat devddii guokte jagi 30.9.2017. Riegádettiinis dat lei vuosttaš riikaviidosaš fierbmebálvalus, mii doallá sisttis gokčevaččat dieđu sihke álbmotlaš dearvvašvuohtafuolahusa válljenfriddjavuođas ja rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusas. Hoitopaikanvalinta.fi ollašuhtii rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis ovttasráđiid Dearvvašvuođa ja buresbirgejumi lágádusain, Álbmotealáhatlágádusain ja sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriijain. Siiddut, mat bálvalit riikkavuložiid, dearvvašvuohtafuolahusa bargiid ja eiseválddiid, […]