Hoitopaikanvalinta.fi  oahpásnuhttojuvvo Gieldamárkaniin 13.–14.9.2017

11.9.2017

Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis oahpásnuhttá www.hoitopaikanvalinta.fi -fierbmebálvalusa (sámás: https://saame.hoitopaikanvalinta.fi ) gieldasuorggi ámmátolbmuid dáhpáhusas Gieldamárkaniin. Hoitopaikanvalinta.fi-fierbmebálvalus lea diehtobáhkka dearvvašvuohtabálvalusaid geavahusas Suomas ja olgoriikkain, buohcci vuoigatvuođain ja dikšungoluid buhtadusain. Suoma-, ruoŧa-, eŋgelas- ja sámegillii buvttaduvvon siiddut fállet dieđu riikkavuložiidda, dearvvašvuohtafuolahusa bargiide ja eiseválddiide. Gieldamárkaniin galledeaddjit sáhttet oahpásnuvvat Hoitopaikanvalinta.fi-fierbmebálvalussii ja Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggá bargui 2. gearddi čájáhusbáikkis […]

Gieldamearrideaddjit čoahkkanit Gieldadállui: Dikšunbáikkiválljen.fi lea mielde Gieldamárkaniin 13.–14.9.2017

4.9.2017

Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuokkis oahpásnuhttá Dikšunbáikkiválljen.fi-fierbmebálvalussii gieldasuorggi ámmátolbmuid dáhpáhusas Gieldamárkaniin, gosa vurdojuvvojit lagabui 7 000 galledeaddji. Gieldamárkanat lea Suoma áidna almmolaš hálddahusa forum, mas čalmmuhtuhttojuvvojit visot gieldasuorggi hálddahussektorat. Maiddái stáhta hálddahus, fitnodagat ja searvvit leat mielde. Guovtti beaivvi áigge seminárain ja dárkkesinfoin suokkarduvvojit gieldasuorggi áigeguovdilis fáttát, dego sode-integrašuvdna, digitaliseren ja gielddaid ekonomiija. Oassi logaldagain leat […]